- Danske Rederier vol. 22


Danske Rederier volume 22 fortæller historien om sandpumper-rederiet Carl Nielsen Sand, Grus- & Singelsforretning, der fra København solgte sand og andre materialer udvundet på havet. Det skete med sandpumperen fra begyndelsen af 1900-tallet. Nogle stykker af de oprindelige sandpumpere fik en usædvanlig lang levetid med bl.a. mere end 50 år i drift. Carl Nielsen var førende i indvinding af sømaterialer helt frem til 1970’erne, da oliekrisen i 1973 vendte op og ned på verden i land med ringvirkninger til søen. Efter de depressive år i 1970 og 1980’erne blev skibene solgt fra og ejeren gik over i handel med byggematerialer som vinduer, præfabrikerede elementer og mange andre komponenter, som ikke involverede en sandpumper. Sidste skib i Carl Nielsen-flåden blev Navo, der var i drift for forskellige selskaber i koncernen frem til 2006, da den blev overtaget af et andet selskab, men i øvrigt fortsatte med at leverer sandprodukter i Danmark og Sverige.

Det andet rederi i denne udgaver er P. E. P. Shipping eller Pepnautica, som det hed i daglig tale i en den skov af forskellige selskaber, som blev ledet af skibsreder John Bent Larsen. Det blev til en stribe nybygninger i 1970’erne og flere second-hand køb. Det hele ramlede i september 1984 i en konkurs. Det fik dog ikke skibsreder John Bent Larsen til at opgive erhvervet. Sammen eksterne investorer stiftede han Orion-Rederierne, der lagde ud med et helt nyt coaster-koncept til fart i Karibien. En lastbilagtig coaster med apteringshus i stævnen og et langt fladt ”lad”, hvor det var let af laste containere og/eller trailere eller lastbiler. Den blev igen til en stribe nybygninger fra Ørskov Staalskibsværft i Frederikshavn, der over årene leverede 21 enheder til selskaber kontrolleret af John Bent Larsen. Orion-Rederierne blev afviklet i årene efter 2006, hvor John Bent Larsen afgik ved døden.

 

Udkommer ultimo november 2020

Tekniske problemer med trykningen har desværre gjort at levering kan ikke ske før efter jul og nytår. Altså januar 2021

224 sider

350,00 kr. + forsendelse (i alt 425,00 kr. til danske adresser)


Til forside
Print
Sitemap

TROMSØVEJ 12  •  6950 RINGKØBING  •  TLF. 24 24 13 35